Αρχεία Ιστολογίου

Expanding the DNA alphabet: ‘Extra’ DNA base found to be stable in mammals

A depiction of the double helical structure of DNA. Its four coding units (A, T, C, G) are color-coded in pink, orange, purple and yellow. Credit: NHGRI

Researchers from the University of Cambridge and the Babraham Institute have found that a naturally occurring modified DNA base appears to be stably incorporated in the DNA of many mammalian tissues, possibly representing an expansion of the functional DNA alphabet.

Read the rest of this entry

in search of Physics

ένα project για τη διδασκαλία της Φυσικής στη Δευτεροβάθμια εκπαίδευση

Φυσικής "Απάνθισμα"

Ρήγας Φεραίος, 1757 - 1798

Physics Courses

Ένα blog αφιερωμένο στη διδασκαλία της φυσικής

Περι Φυσικής ορμώμενος

Η διαδικτυακή μας τάξη! Ανοικτή σε μαθητές και καθηγητές...