Αρχεία Ιστολογίου

World’s oldest stone tools discovered in Kenya

The shores of Lake Turkana, where many fossils of human ancestors have been found, are also the home of what may be the oldest known tools.

Researchers at a meeting here say they have found the oldest tools made by human ancestors—stone flakes dated to 3.3 million years ago. Read the rest of this entry

in search of Physics

ένα project για τη διδασκαλία της Φυσικής στη Δευτεροβάθμια εκπαίδευση

Φυσικής "Απάνθισμα"

Ρήγας Φεραίος, 1757 - 1798

Physics Courses

Ένα blog αφιερωμένο στη διδασκαλία της φυσικής

Περι Φυσικής ορμώμενος

Η διαδικτυακή μας τάξη! Ανοικτή σε μαθητές και καθηγητές...